Primăria Municipiului Chișinău informează că pe parcursul anului curent se prevede intervenția serviciilor de profil pentru combaterea ambroziei pe o suprafață de 68 de ha de pe teritoriul municipiului. În acest scop, în bugetul pentru anul 2023, au fost prevăzuți 1 milion de lei, inclusiv pentru achiziționare de produse chimice (erbicide).

Potrivit lui Tudor Gârbu, administrator interimar al ÎM „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, în ultimii 3 ani, suprafața de intervenție pentru combaterea ambroziei, este în creștere, de la 60 de ha – în 2020, la 68 ha – în prezent.

Serviciile municipale asigură măsurile necesare prin metode mecanice (cosit) și chimice (cu erbicide).

Responsabilul a mai precizat că pentru a stopa răspândirea plantei sunt necesare intervenții complexe, atât pe teritoriul orașului, cât și la periferii. Totodată, este important ca activitățile de profil să fie realizate la începutul perioadei de vegetație.

AGSV a lansat deja un concurs public pentru achiziționarea preparatelor chimice necesare pentru combaterea plantei. Totodată, Întreprinderea menține un dialog cu ministerul de resort și cu specialiștii în domeniu (mediul academic), pentru a primi recomandările de rigoare în vederea utilizării celor mai eficiente metode de combatere a ambroziei.

facebook.com