Angajatorii pot beneficia de subvenții pentru a desfășura stagii de formare profesionale pentru șomeri. Măsura este realizată de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM), transmite MOLDPRES.

Beneficiarii stagiilor de formare profesională sunt angajatorii care au informat subdiviziunea teritorială în a cărei rază își au adresa juridică sau în a cărei rază este adresa locului de muncă, despre disponibilitatea de participare în măsura de stagiu profesional pentru șomeri.

Pentru participarea la măsura de stagiu profesional, angajatorii trebuie să întrunească următoarele condiții: să fie înregistrați conform legislației; să nu aibă activitatea suspendată; să nu se afle în proces de insolvabilitate sau lichidare; să nu aibă datorii față de salariați și față de bugetul public național pentru anul precedent; să asigure condițiile pentru stagiul șomerului-stagiar; să dispună de personal calificat pentru a exercita funcția de mentor pe perioada stagiului.

Totodată, angajatorul urmează să ofere asigurări că activitățile desfășurate de șomerii-stagiari contribuie la punerea în aplicare a cunoștințelor teoretice și sunt relevante profesiei/meseriei/ocupației pe care aceștia o dețin. La fel, agentul economic trebuie să asigure respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, precum și respectarea prevederilor aplicabile ale legislației muncii.

Angajatorul antrenat în măsură beneficiază de o subvenție lunară egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe toată durata stagiului, pentru fiecare șomer-stagiar. La fel, pe durata stagiului, persoana primește o bursă lunară neimpozabilă, în valoare de 3 685 de lei, care se acordă proporțional frecvenței.

Totodată, autoritățile administrației publice centrale/locale antrenate în măsura de stagiu profesional nu beneficiază de subvenție.

Pentru mai multe informații despre măsură, persoanele pot telefona la Centrul de apel al ANOFM – 0 8000 1000 sau se pot adresa la cea mai apropiată subdiviziune a ANOFM – https://anofm.md/ro/subdiviziuni.

moldpres.md

Site-ul Primul in Moldova oferă dreptul la replică tuturor celor vizați în articol.