Autoritatea Națională de Integritate /ANI/ reamintește subiecților declarării averii și intereselor personale despre obligativitatea depunerii declarațiilor anuale până la data limită – 31 martie.

Potrivit sursei citate, subiectul declarării este obligat să depună declarația prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate, semnând-o în formă electronică, prin utilizarea semnăturii electronice.

Declarația în formă electronică se consideră recepționată de ANI dacă subiectul declarării primește recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia.

În cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declarație date incomplete sau eronate, acesta este obligat să rectifice declarația depusă. În acest caz, declarația inițială și declarațiile rectificate sunt păstrate separat prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a ANI.

Conform legislației, subiecţi ai declarării averii și a intereselor personale sunt: persoanele care deţin funcţiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică; membrii Consiliului de observatori al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”; consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale; deputaţii Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia; membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Consiliului Superior al Procurorilor din rândul profesorilor; membrii nepermanenți ai Comisiei Electorale Centrale; conducătorii organizațiilor publice şi adjuncţii acestora; personalul din cabinetele persoanelor cu funcţii de demnitate publică; funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special; membrii Consiliului de Integritate; membrii colegiilor/comisiilor de admitere în profesie, de evaluare, disciplinare și/sau de etică a profesiilor conexe justiției. Subiecţii prevăzuţi la alin. (1) sînt incluşi în Registrul electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale, ţinut de Autoritatea Națională de Integritate.

moldpres.md
ani.md