Tendințe demografice alarmante în Republica Moldova. Numărul populației cu reședința obișnuită (stabilă în ultimele 12 luni) scade constant pe parcursul a doi ani consecutiv. Potrivit estimărilor Biroului Național de Statistică, în 2023 și 2022, câte 2,8 la sută din populație și-au schimbat reședința. Este vorba de 69 de mii și, respectiv, 72,8 mii.

Într-o măsură mai mare, scăderea populației a fost mai pronunțată în sate. Acolo, numărul locuitorilor a scăzut cu 3,6 la sută, comparativ cu 1 ianuarie 2023, iar în populația a scăzut cu 1,6 la sută.

Ca și în anii precedenți, scăderea numărului populației a fost influențată în mare parte de migrația internațională. În 2022, aceasta a determinat scăderea populației cu 63,6 mii, conform datelor precizate, iar în anul 2023 – cu 59,6 mii, conform estimărilor provizorii.

Sporul natural negativ în anul 2023 a fost de 9.700 de oameni, în creștere cu 500 față de anul 2022.

Vârsta medie a populației a crescut, în 1 ianuarie 2024, cu 0,6 ani comparativ cu anul precedent, de la 40,5 ani la 41,1 ani. Ponderea populației vârstnice – 60/63 ani – a crescut în toate regiunile față de anul 2023. Cele mai mari creșteri ale ponderii persoanelor vârstnice se atestă în regiunile centru și Sud – cu 1,5 puncte procentuale. În Găgăuzia se înregistrează cea mai mare pondere a persoanelor tinere – 0-15 ani. În autonomie, 20,3 la sută sau fiecare al cincilea locuitor al acestei regiuni are până la 15 ani.

Site-ul Primul in Moldova oferă dreptul la replică tuturor celor vizați în articol.

zvon.md