Comisia Națională de Examene a aprobat constituirea Comisiilor Republicane de Evaluare pentru sesiunea de bacalaureat 2023. În total, la sesiunea curentă vor activa 18 comisii de acest fel, în care vor fi încadrați peste 600 de profesori evaluatori. Toate cadrele didactice au participat la cursuri de formare organizate de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare.

Profesorii evaluatori au fost propuși de Organele locale de specialitate în domeniul învăţământului, instituţiile de învăţământ profesional tehnic (colegii/ centre de excelenţă), instituţiile de învăţământ superior. Componența numerică a fiecărei Comisii Republicane de Evaluare a fost stabilită în funcție de numărul testelor scrise la disciplina de examen și timpul destinat verificării testelor.

Reamintim că testele rezolvate vor fi verificate în patru centre republicane de evaluare din mun. Chișinău, începând cu data de 2 iunie. Pe data de 26 iunie, la centrele de bacalaureat, vor fi afișate rezultatele din sesiunea de bază. Sesiunea de bacalaureat se va desfășura în perioada 02 – 20 iunie 2023.

De asemenea, în cadrul ședinței, Comisia Națională de Examene a aprobat decizia referitoare la acordarea condiţiilor speciale de examinare unor candidați care susțin examenele naționale de absolvire în anul curent.

Comisia a evaluat, în total, 73 de dosare depuse de candidați cu diferite tipuri de dizabilități, dintre care 33 urmează să susțină examenul naţional de bacalaureat, iar 40 – examenele naţionale de absolvire a gimnaziului. În majoritatea cazurilor, s-a solicitat mărirea cu cel mult 60 de minute a timpului destinat efectuării lucrării scrise pentru candidații cu deficiențe neuromotorii sau vizuale grave. De asemenea, în multe cazuri a fost solicitată acordarea mai multor condiţii speciale de examinare (de exemplu: timp suplimentar, separarea de un grup mare sau desemnarea unui asistent individual).

mec.gov.md