Republica Moldova a exportat, în perioada ianuarie-aprilie curent, mărfuri în valoarea de 1 miliard 389 de milioane de dolari SUA, în scădere cu 4,8 la sută, comparativ cu perioada similiară din anul trecut, arată datele Biroului Național de Statistică.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene în această perioadă au totalizat 861,7 milioane dolari SUA, cu 11,3% mai puțin, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022. Ponderea exporturilor în UE este de 62%.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în ianuarie-aprilie 2023, au avut o valoare de 346,5 milioane dolari SUA, cu 168 milioane dolari SUA sau de 1,9 ori mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2022), care echivalează cu o cotă de 25,0% în total exporturi. Această majorare a fost generată, în principal, de sporirea exporturilor de mărfuri în Ucraina (cu 152,9 milioane dolari SUA sau de 2,9 ori mai mult, față de ianuarie-aprilie 2022).

În structura exporturilor din ianuarie-aprilie 2023, ponderi semnificative le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri: mașini și aparate electrice și părți ale acestora (15%); petrol, produse petroliere și produse înrudite (12,5%); cereale și preparate pe bază de cereale (10,5%); grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (8,5%); legume și fructe (8%); îmbrăcăminte și accesorii (6,8%); băuturi alcoolice și nealcoolice (4,6%); semințe și fructe oleaginoase (4,3%); mobilă și părțile ei (3,5%); articole din minerale nemetalice (2,8%), vehicule rutiere (2,3%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (2%).

jurnal.md

Site-ul Primul in Moldova oferă dreptul la replică tuturor celor vizați în articol.