Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește partidelor politice despre obligația de a prezenta, până la 31 martie 2023, inclusiv, rapoartele privind gestiunea financiară pentru anul 2022.

Raportarea va fi realizată atît în formă electronică, prin intermediul SSI „Control Financiar”, cât și pe suport de hârtie, conform modelului redat în anexa nr.8 la Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice nr.4401/2015.

CEC atrage atenția că neprezentarea raportului privind gestiunea financiară în termenul și formatul stabilit conform legii, inclusiv prezentarea unor date incomplete, constituie încălcare a prevederilor legale și este pasibilă de răspundere contravențională.

Până astăzi, doar 15 din cele 57 de partide politice care trebuie să prezinte rapoartele financiare la CEC, s-au conformat acestei obligațiuni legale.

noi.md