Parlamentul nu a implementat recomandarea Consiliului de egalitate privind interpretarea  prevederilor articolului 167 din Codul de procedură civilă ca să fie specificat expres că limba rusă nu este o limbă străină în Republica Moldova. Această concluzie se conține în raportul privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2022, prezentat astăzi la Comisia parlamentară drepturile omului și relații interetnice.

„Ce recomandări nu au fost implementate? Încă nu a fost emis un act legislativ de interpretare a prevederilor articolului 176 care va specifica expres că limba rusă nu este limbă străină în Republica Moldova. Consiliul reiterează poziția că limba rusă este limbă oficială în două unități administrativ-teritoriale, cum ar fi autonomia găgăuză și stânga Nistrului”, a spus președintele Consiliului de egalitate, Ian Feldman, accentuând că „nu putem spune că limba rusă este limbă străină pe teritoriul Republicii Moldova”.

Reprezentantul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, Dumitru Roman, și-a exprimat regretul că Consiliul pentru egalitate  nu a fost împuternicit de a sesiza Curtea Constituțională, fapt care, în opinia sa, împiedică exercitarea corespunzătoare a mandatului său.

„Considerăm că este o lacună destul de esențială pentru ca Consiliul să își exercite mandatul într-un mod corespunzător, în special în anumite situații, au fost unele subiecte care ar fi fost temei de sesizare a Curții Constituționale  de către Consiliu, pentru ca să fie clarificate anumite aspecte privind respectarea drepturilor omului și în ce măsură este corect sau nu cadrul legal existent”, a argumentat reprezentantul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului.

De menționat că, potrivit raportului Consiliului de egalitate, barierele lingvistice pe care le întâlnesc reprezentanții minorităților naționale atunci când interacționează cu instanțele de judecată sunt cea mai des invocată problemă, în plângerile adresate Consiliului privind accesul la justiție. Este vorba de neacceptarea cererii în procedură de către instanțele de judecată exclusiv din considerentul că este întocmită în limba rusă.

De asemenea, în baza deciziilor de constatare se concluzionează că faptele de discriminare au loc cu o frecvență mai mare anume în baza criteriilor de limbă — 22,73%.

youtube