Datele publicate de Biroul Național de Statistică arată o creștere semnificativă a câștigului salarial mediu lunar nominal brut în anul 2022. Însă raportat la inflație, câștigul salarial real s-a redus cu 9,6%.

Conform raportului, câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui salariat a fost în medie de 10,447.3 lei în anul 2022, înregistrând o creștere semnificativă de 16.3% față de anul precedent.

Totodată, câștigul salarial mediu lunar nominal net a înregistrat o creștere de 16.6%, ajungând la 8,899.6 lei. Această tendință de creștere a fost reflectată și în costul mediu lunar al forței de muncă, care a ajuns la 13,085.1 lei pentru un salariat, în creștere cu 16.3%.

Cu toate acestea, numărul salariaților a înregistrat o ușoară scădere de 1.3%, ajungând la 729.6 mii de persoane la sfârșitul anului 2022, comparativ cu sfârșitul anului 2021. În schimb, numărul mediu al salariaților a crescut cu 0.2% față de anul precedent.

În ceea ce privește câștigurile salariale în funcție de sectoarele economice, cele mai mari valori au fost înregistrate în activitățile din informații și comunicații, activități financiare și de asigurări, precum și producția și furnizarea de energie electrică, termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

Pe de altă parte, câștigurile salariale au fost mai mici în activități precum cazare și alimentație publică, agricultură, silvicultură și pescuit, și artă, activități de recreere și de agrement.

BNS indică și asupra diferenței de gen în câștigurile salariale. Astfel, câștigul salarial mediu lunar brut al femeilor a fost cu 15.5% mai mic decât cel al bărbaților. Diferențele de gen în câștiguri au fost mai mari în anumite activități economice, cum ar fi informații și comunicații, activități financiare și de asigurări, și sănătate și asistență socială.

În schimb, femeile au avut câștiguri mai mari în activități de servicii administrative și de servicii suport, în învățământ și alte activități de servicii.

bani.md

Site-ul Primul in Moldova oferă dreptul la replică tuturor celor vizați în articol.