Datoria publică internă a Republicii Moldova a înregistrat o creștere semnificativă în luna iulie a acestui an, ajungând la un nou record de 38,6 miliarde de lei. Aceasta reprezintă o majorare cu 1,8 miliarde de lei, sau 4,9%, comparativ cu luna anterioară, arată datele Ministerului Finanțelor.

În perioada ianuarie-iulie 2023, datoria publică internă a crescut cu 4 miliarde de lei, sau cu 11,9%. Această evoluție majoră se datorează în principal creșterii emisiunii de titluri de stat pe piața primară, care a totalizat aproximativ 4,2 miliarde de lei.

La sfârșitul lunii iulie 2023, datoria la titlurile de stat emise pe piața primară a însumat circa 24 miliarde 407,9 milioane lei, ceea ce reprezintă o majorare de 20,9% față de sfârșitul anului 2022. Această sumă reprezintă 63,2% din totalul datoriei publice interne a țării.

În același timp, datoria la obligațiunile emise pentru îndeplinirea obligațiilor de plată din garanțiile de stat din 2014 și 2015 a rămas neschimbată, situându-se la 12 miliarde de lei. Aceasta reprezintă 31,2% din totalul datoriei publice interne a Moldovei.

Pe de altă parte, datoria la titlurile de stat convertite a înregistrat o ușoară scădere, ajungând la 2,1 miliarde de lei, reprezentând 5,6% din totalul datoriei publice interne.

Ministerul Finanțelor a raportat, de asemenea, că rata medie ponderată a dobânzii la titlurile de stat vândute la licitații în ianuarie-iulie 2023 a fost de 10,17%, cu 5,01 puncte procentuale mai puțin decât în aceeași perioadă din 2022.

bani.md

Site-ul Primul in Moldova oferă dreptul la replică tuturor celor vizați în articol.