Datoria publică internă a Republicii Moldova în februarie 2023 s-a majorat cu 5 milioane lei și a atins un nou record – 35,086 miliarde de lei, arată datele Ministerului Finanțelor.

În general, de la începutul acestui an, a crescut cu 594 milioane lei (+1,7%). De menționat că recordul anterior al datoriei publice interne a Republicii Moldova a fost înregistrat cu o lună mai devreme – la sfârșitul lunii ianuarie 2023, când a fost de 35,081 miliarde.

Majorarea datoriei publice interne înregistrată în perioada ianuarie-februarie 2023 urmare a creșterii emisiunii VMS pe piața primară cu circa 625,4 milioane lei.

La sfârșitul lunii februarie 2023, datoria la VMS emise pe piața primară a constituit circa 20 miliarde 815  milioane lei, cu 625,4 milioane lei mai mult (3,1%) decât la sfârșitul anului 2022 (20 miliarde 189,79 milioane lei), și a reprezentat 59,3% din totalul datoriei publice interne. Totodată, datoria la obligațiunile emise pentru îndeplinirea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de plată ce decurg din garanțiile de stat din 17 noiembrie 2014 și 1 aprilie 2015, la sfârșitul lunii februarie 2023, a fost de 12 miliarde, neschimbată, comparativ cu situația de la sfârșitul anului 2021. Aceasta a reprezentat 34,4% din suma totală a datoriei publice interne a Republicii Moldova la sfârșitul lunii februarie 2023.

bani.md