Curtea de Conturi a identificat erori la evaluarea facilităților fiscale în valoare de aproape un miliard de lei pe parcursul unui singur an. Aceste date se conțin în raportul de audit al conformității administrării sistemului de facilități fiscale în anii 2020-2021 prezentat de Curtea de Conturi la Parlament.

Angela Frunze, șeful Direcției audit II de la Curtea de Conturi, a relatat că Codul Fiscal și alte acte normative prevăd 384 de facilități. Din acest număr, în anul 2020 de către organul fiscal au fost administrate 217 tipuri de facilități, dintre care la 141 facilități fiscale nu au fost estimate costurile, cu toate că prin documente de politici publice a fost trasată această sarcină.

„În cazul altor 76 de facilități s-a constatat că în majoritatea cazurilor costurile cuantificate în valoare de 2,3 miliarde de lei nu reflectă valoarea corectă a facilităților, ori auditul a identificat erori semnificative  la raportarea lor de către Serviciul Fiscal de Stat. Erorile cuantificate însumează peste un  miliard de lei, fiind cauzate atât de calcule nejustificat majorate în unele cazuri cât și diminuate în alte cazuri”, a comunicat Frunze.

Ea a exemplificat că unii agenți economici au beneficiat de scutiri la accize pentru alcoolul etilic folosit la curățirea geamurilor, ceramicii, aragazelor și a altor produse care „pe departe nu fac pare din categoria de produse cosmetice și de parfumerie”.

„În aceste condiții defectuoase, în anii 2020-2021  Ministerul Agriculturii a aprobat  înlesniri în valoare de circa 900 de milioane de lei”, a spus auditorul.

S-a menționat de asemenea, discrepanța dintre datele oferite de instituțiile statului și de agenții economici privind valoarea facilităților fiscale.

„Astfel, Serviciul Fiscal a raportat pentru aul 2020 suma de 200 de milioane de lei, Ministerul Agriculturi – 666 de milioane de lei, iar agenții economici au informat Ministerul Agriculturii că în anul 2020 efectiv au beneficiat de scutiri în valoare de 96 de milioane de lei. Astfel, valoarea reală a scutirii de care au beneficiat agenții economici rămâne una incertă”, a rezumat Angela Frunze.

De asemenea, a fost atrasă atenția asupra lipsei evaluării eficacității  facilităților existente prin prisma generării plus valorii lor.

„În Planul de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 a fost prevăzut obiectivul evaluării eficacității facilităților care urma a fi realizat până în luna aprilie 2021. Exercițiul urma să se finalizeze cu un studiu analitic care de fapt nu s-a realizat în termene preconizate”, a mai spus auditorul.

Materialele constatate în urma auditului Curții de Conturi au fost remise organelor de drept care la moment sunt investigate.

youtube