Serviciul Fiscal de Stat (SFS) îndeamnă contribuabilii să fie vigilenți în contextul apariției unui nou tip de escrocherie cu utilizarea datelor și simbolicii autorității fiscale. Aceasta se manifestă prin expedierea aleatorie către contribuabili a mesajelor electronice, prin care se solicită achitarea unor presupuse restanțe către bugetul de stat.

În cazul recepționării unor astfel de notificări, cetățenii sunt îndemnați să informeze imediat organele de drept  și Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, contribuabilii se pot adresa la orice Direcție deservire fiscală pentru a obține informația despre situația fiscală curentă.

Cetățenii care dețin semnătura digitală (electronică sau mobilă), pot verifica existența obligației fiscale a impozitului pe venit prin intermediul serviciului online „Contul curent al contribuabilului” din cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, care poate fi accesat de pe portalul www.sfs.md.

moldpres.md