În ianuarie-martie 2023 importurile de mărfuri au însumat $2,307 milioane, în creștere cu 13,1% față de perioada similară din anul 2022, informează Biroul Național de Statistică.

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene în ianuarie-martie 2023 s-au cifrat la $1113,9 milioane (cu 23,2% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2022), deținând o pondere de 48,3% în total importuri.

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI în ianuarie-martie 2023 au avut o valoare de $524,9 milioane (cu 16,7% mai puțin, decât în perioada corespunzătoare din anul 2022), care echivalează cu o cotă de 22,7% în total importuri.

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-martie 2023, comparativ cu perioada similară din anul 2022 relevă majorarea importurilor provenite din Ucraina (de 2,2 ori), România (+32,7%), Turcia (+41,8%), Grecia (de 7,4 ori, datorită unor livrări semnificative de gaze naturale și motorină), China (+24,6%), Kazahstan (de 10,2 ori, pe seama unor livrări considerabile de păcură), Bulgaria (de 1,8 ori, influențată de sporirea livrărilor de păcură, motorină și petrol lampant Jet fuel), India (de 1,8 ori, pe seama unor livrări considerabile de motorină), Israel (de 4,2 ori, datorită unor livrări majore de motorină și păcură), Slovacia (de 1,8 ori), Japonia (de 1,8 ori, condiționată de creșterea livrărilor de autoturisme și tractoare), Azerbaidjan (de 2,0 ori, generată de sporirea livrărilor de uree și păcură), Austria (+21,4%), Cehia (+15,1%), Georgia (de 9,2 ori pe seama unor livrări însemnate de păcură), Belgia (+33,8%), Ecuador (+56,2%), Vietnam (+36,2%), Portugalia (+36,5%), Egipt (de 2,6 ori), Finlanda (+40,6%), Bangladesh (+53,5%), Letonia (+31,7%), Hong Kong, RAS a Chinei (de 7,9 ori).

În același timp, s-au redus importurile provenite din Federația Rusă (-66,7%), Belarus (-21,6%), Italia (-3,4%), Uzbekistan (-57,8%), Coreea de Sud (-20,4%), Pakistan (-40,5%), Emiratele Arabe Unite (-63,7%).

În structura importurilor din ianuarie-martie 2023 ponderi importante au deținut următoarele grupe de mărfuri: petrol, produse petroliere și produse înrudite; gaz și produse industriale obținute din gaz; mașini și aparate electrice și părți ale acestora; vehicule rutiere; produse medicinale și farmaceutice, etc.

infomarket.md