Curtea Constituțională (CC) urma să declare inadmisibilă sesizarea Guvernului cu privire la Partidul „ȘOR” și să o respingă, deoarece nu ține de competența ei. Este opinia separată a judecătorului Vladimir Țurcan, publicată pe pagina oficială a autorității.

În același timp, legislația națională prevede limitarea treptată și sistarea activității unui partid politic în cazurile când prejudiciază grav pluralismului politic sau principiile democratice fundamentale și doar în baza unei hotărâri a instanței de judecată.

“Ministerul Justiţiei va înainta judecătoriei o acţiune prin care va cere dizolvarea partidului politic dacă există cel puţin unul din următoarele temeiuri:  pe parcursul unui an, care începe din data când a devenit definitivă hotărârea Curţii de Apel Chişinău cu privire la limitarea activităţii partidului, acesta a activat ilegal, a săvârșit acte de violenţă sau a fost declarat neconstituțional prin hotărâre a Curţii Constituţionale”, a menționat judecătorul CC.

Vladimir Țurcan a explicat că argumentele invocate de Guvern împotriva Partidului “ȘOR” contravin prevederilor din Constituție, care reglementează condițiile în care o formațiune poate fi declarată neconstituțională.

“Analizând argumentele de bază din sesizarea Guvernului, cum sunt: pretinse finanțări ilegale, pretinse acțiuni de corupere a alegătorilor, încălcări electorale și organizarea acțiunilor de protest în masă și prevederile articolului 41 din Constituție, care spun că neconstituționale sunt partidele care militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranității şi independenței, a integrității teritoriale a Republicii Moldova, Curtea Constituțională ar fi ajuns la concluzia că problema care s-a pus în fața ei nu ține de competența sa”, a argumentat Țurcan.

Opinia Comisiei de la Veneția, cu referire la Partidul „ȘOR” este conformă cu Rezoluția APCE, din 2002, privind „Restricțiile impuse partidelor politice în statele membre ale Consiliului Europei”, a menționat judecătorul CC, a amintit Vladimir Țurcan.

“Restricțiile asupra partidelor politice sau dizolvarea acestora ar trebui să fie considerate măsuri excepționale care să fie aplicate în cazurile în care partidul în cauză recurge la violență sau amenință pacea civilă și ordinea constituțională democratică a țării și că în măsura în care este posibil, ar trebui utilizate măsuri mai puțin radicale decât dizolvarea”, a relatat Țurcan.

Vladimir Țurcan a remarcat că Guvernul Republicii Moldova, până a expedia solicitarea Curții Constituționale referitor la pretinsa activitate neconstituțională a Partidului ȘOR, nu a epuizat toate mijloacele de soluționare a neregulilor și încălcărilor invocate, așa cum prevede legislația europeană. De asemenea, Vladimir Țurcan a concluzionat că  argumentele autorului sesizării referitoare la neconstituționalitatea Partidului „ȘOR” contravin standardelor internaționale cu privire la  interzicerea, lichidarea sau dizolvarea unui partid politic.

“Nu s-a constatat că acțiunile și mesajele partidului în discuție au un caracter violent sau dacă constituie un întreg care oferă o imagine clară a unui model de societate  conceput  și  susținut  de  partid,  care  este  incompatibil  cu  noțiunea  de „societate democratică”. Totodată, argumentele autorului sesizării vizează, de fapt, o problemă de legalitate a activității Partidului politic „ȘOR”, în special cea cu privire la finanțarea ilegală și netransparentă, chestiune care trebuie să fie soluționată de alte autorități publice competente, și nu țin de competența Curții Constituționale”.

Partidul ȘOR a fost declarat neconstituțional pe 19 iunie, 2023.

Până în momentul publicării acestei știri, serviciile de presă ale Curții Constituționale, Ministerului Justiției, Guvernului, Președinției și PAS nu au comentat declarația lui Vladimir Țurcan.

constcourt.md

Site-ul Primul in Moldova oferă dreptul la replică tuturor celor vizați în articol.