Volumul mijloacelor fixe acordate în leasing s-a redus în anul 2022 față de anul precedent cu 13%, informează Biroul National de Statistică (BNS).

Potrivit instituției, anul trecut au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1,5 miliarde lei sau cu 226,7 milioane lei (cu 13%) mai puțin față de anul 2021. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1,4 miliarde lei (sau 97% din totalul mijloacelor fixe acordate în leasing), din care autoturismele au constituit 1,3 miliarde lei.

Mijloacele fixe acordate în leasing cu termen de achitare de până la 3 ani a fost de 634,7 mil. lei. (43%), celor cu termen de achitare de la 3 până la 5 ani a constituit 837,6 mil. lei, mai mult de 5 ani – 3,7 mil. lei (care a reprezentat respectiv 57% și 0,3% din valoarea totală a mijloacelor fixe acordate în leasing).

În anul 2022 valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing persoanelor fizice a constituit 786,7 mil. lei (sau 53% din total); întreprinderilor şi organizațiilor – 688,6 mil. lei (sau 47% din total) și instituțiilor financiare – 0,7 mil. lei (sau 0,1%).

statistica.gov.md