Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare organizează, în perioada 21 – 23 februarie 2023, testarea pe eșantion reprezentativ a materialelor de examen.

Procedura de testare pe eșantion are ca scop administrarea și verificarea instrumentelor de evaluare în vederea organizării și desfășurării eficiente a examenelor naționale de absolvire în sesiunea 2023, anunță serviciul de presă al MEC.

În cadrul testării, elevii rezolvă testele propuse în condițiile și timpul prevăzut de Regulamentele cu privire la examenele naționale de absolvire. Ulterior, testele scrise de elevi sunt discutate și analizate împreună cu profesorul la clasă.

La testare participă 12.261 de elevi din 326 de instituții de învățământ din cele 35 de raioane sau municipii: la ciclul primar – 2.794 de elevi din 73 de instituții de învățământ, la ciclul gimnazial – 3.340 de elevi din 101 instituții de învățământ, la ciclul liceal – 6.127 de elevi din 152 de instituții de învățământ.

După desfășurarea testării pe eșantion reprezentativ, cadrele didactice implicate în proces vor elabora și transmite, prin intermediul Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, note informative privind calitatea testelor, complexitatea itemilor și accesibilitatea itemilor propuși. Informațiile vor fi utilizate în procesul de definitivare a testelor finale de către grupurile de lucru responsabile de elaborarea materialelor de examen.

mec.gov.md