Din 1 martie, dreptul la indemnizația de maternitate se stabileşte indiferent de realizarea venitului în perioada concediului de maternitate.

Astfel, femeia asigurată are dreptul la indemnizaţia de maternitate şi în cazul în care activează în perioada concediului şi realizează venit asigurat.

Indemnizaţia de maternitate se va calcula din venitul asigurat al unuia dintre soţii asiguraţi, care va determina un cuantum mai mare al indemnizaţiei de maternitate, precizează Casa Națională de Asigurări Sociale.

La indemnizația de maternitate au dreptul femeile asigurate, soţiile aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi şi şomerele care s-au aflat la evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova.

Indemnizaţia de maternitate se stabileşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale în temeiul informaţiei din certificatul de concediu de maternitate, transmise de prestatorii de asistenţă medicală prin intermediul conexiunilor intersistemice și datelor deținute în Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale.

ipn.md
cnas.gov.md