Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că termenul de prezentare a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul întâi al anului curent este data de 15 iulie curent.

Totodată, CEC atrage atenția că astăzi a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin Hotărârea CEC nr.1102/2023.

Potrivit noilor prevederi ale Codului electoral și ale Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, raportul se prezintă în formă electronică, prin intermediul SSI „Control Financiar”. Acesta va fi semnat de către conducătorul și trezorierul partidului politic. Ambii poartă răspundere pentru corectitudinea datelor și a informațiilor prezentate, precum și pentru neprezentarea acestora. Dacă raportul privind gestiunea financiară este semnat de către persoana care asigură interimatul funcției conducătorului partidului politic, aceasta prezintă confirmarea Agenției Servicii Publice.

CEC atenționează că neprezentarea sau prezentarea tardivă de către partidele politice a raportului privind gestiunea financiară în termenul și formatul stabilit conform legii, inclusiv prezentarea unor date incomplete, constituie încălcare a prevederilor legale și este pasibilă de răspundere conform legislației.

noi.md

Site-ul Primul in Moldova oferă dreptul la replică tuturor celor vizați în articol.