Femeile în Republica Moldova câștigă în medie cu 14% mai puțin decât bărbații. Cele mai mari discrepanțe ale câștigurilor sunt în activități financiare, informații și comunicații. Aceste date se conțin în „portretul statistic” al femeilor și bărbaților în Republica Moldova, făcut public de Biroul Național de Statistică (BNS).

Potrivit documentului, rata de ocupare în rândul femeilor este mai mică decât cea a bărbaţilor: 47,5% la femei versus 52,5% la bărbați. Și ponderea bărbaților conducători de toate nivelurile este mai mare decât cea a femeilor. Femeile lucrează preponderent în sectorul serviciilor și mai puţin se regăsesc în sectorul agricol. În anul 2021, nivelul sărăciei în rândul femeilor a constituit 24,7%, iar în rândul bărbaților – 24,3%.

Totodată, femeile într-o măsură mai mare ca bărbații sunt implicate în activitățile de îngrijire, iar responsabilitățile familiale sunt cauza principală a inactivității economice pentru fiecare a doua femeie de 25-54 ani.

Femeile depăşesc cota bărbaţilor în totalul pensionarilor. Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, la 1 ianuarie 2023, din numărul total al pensionarilor 675,7 mii sau 63,8% erau femei. Totodată, femeile beneficiază de pensii pentru limită de vârstă mai mici decât bărbații. Femeile vârstnice predomină în numărul beneficiarilor de servicii sociale primare.

De asemenea, femeile comparativ cu bărbații sunt mai des victime ale violenței în familie. Bărbații primesc asistență juridică garantată de stat într-o proporție mai mare decât femeile.

BNS mai precizează că femeile predomină în rândul populației: la începutul anului 2022, în medie la 100 femei reveneau 91 bărbați. Femeile trăiesc, în medie, cu 7,8 ani mai mult decât bărbații. Speranţa de viaţă la naştere în anul 2021 a constituit 73 ani pentru femei şi 65,2 ani în cazul bărbaţilor.

statistica.gov.md