Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a făcut unele precizări referitoare la normele de etichetare a producției alcoolice și a produselor vitivinicole (toate categoriile de vinuri, inclusiv vinurile spumante, produsele vitivinicole aromatizate, produsele pe bază de vin).

Astfel, la etichetarea producţiei alcoolice și a produselor vitivinicole, îmbuteliate și puse în circulație, în mod obligatoriu trebuie să fie  indicate: denumirea sau marca sub care este comercializat produsul; denumirea categoriei de produs; denumirea indicaţiei geografice protejate sau denumirea de origine protejată; menţiunile „denumire de origine protejată” sau „indicaţie geografică protejată”; concentraţia alcoolică; categoria produsului în funcţie de concentraţia în masă a zaharurilor; volumul nominal al produsului; ţara de origine a produsului.

ANSA mai atenționează că pentru produsele vitivinicole și producția alcoolică nu se reglementează obligativitatea indicării pe etichetă sau pe ambalajul de desfacere a termenului de garanție. Totodată, este obligatorie indicarea termenului de valabilitate pe eticheta producției alcoolice a cărei concentrație alcoolică este de până la 10% vol. Printre aceste tipuri sunt băuturile de vin, băuturile alcoolice, inclusiv berea. De remarcat că  producție alcoolică sunt considerate orice produse alimentare destinate consumului uman, având concentrația alcoolică mai mare de 1,2% vol.

Suplimentar, ANSA informează că toată producția alcoolică și produsele vitivinicole comercializate prin unitățile de comerț cu amănuntul trebuie să fie însoțite de certificate de conformitate emise de un organism de certificare acreditat și, după caz, de certificate de calitate emise de producător. În cazul în care consumatorul cere acest lucru,  comercianții sunt obligați să elibereze copiile acestora.

Mai mult, de la 20 aprilie anul curent, eticheta producției alcoolice trebuie să conțină în mod obligatoriu și mențiunile de sănătate sau pictogramele acestora.

ansa.gov.md