În pofida deciziei Curții Constituționale, echipa Partidului „ȘOR” continuă să-și îndeplinească promisiunile. Localitățile raionului Orhei se schimbă la față, fapt ce le oferă noi perspective de dezvoltare. Și satul Vîșcăuți a devenit mai modern, după ce în localitate a fost amenajat un parc și a fost construită o estradă de vară. Proiectul face parte din Strategia de dezvoltare a raionului Orhei, care prevede modernizarea, în perioada 2022-2027, a tuturor satelor și comunelor din raion.