Cheltuielile medii lunare de consum ale populației, în anul 2022, au constituit în medie pe o persoană 3711,9 lei, cu 22,1% mai mult comparativ cu nivelul anului precedent. Datele au fost furnizate de Biroul Național de Statistică (BNS).

Principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare – 41,1%. Urmează plățile pentru locuință, apă, electricitate și gaze – 16,3%, procurarea de îmbrăcăminte și încălțăminte – 8,4%. Celelalte cheltuieli au fost direcționate pentru achitarea serviciilor de transport (7,4%), mobilier, dotarea și întreținerea locuinței (5,8%), sănătate (5,1%), telecomunicaţii (4,0%), etc.

Cheltuielile de consum ale gospodăriilor casnice din mediul urban constituie 4789,7 lei și sunt de 1,6 ori mai mari faţă de cheltuielile populației din mediul rural. În același timp, pentru consumul de produse alimentare, populația din mediul urban a cheltuit 36% din cheltuielile lunare de consum, iar populația din mediul rural – 46,4%.

Gospodăriile din urbe au cheltuit mai mult pentru: transport (9,1% față de 5,6% în mediul rural), serviciile restaurantelor și hotelurilor (3,9% față de 0,5%), recreere și cultură (4,0% față de 1,1%), sănătate (6,4% față de 3,6%), educație (1,2% față de 0,5%). Totodată, comparativ cu populația din mediul urban, pentru populația rurală o pondere mai mare în structură o dețin cheltuielile pentru: locuință, apă, electricitate și gaze, telecomunicații, mobilier, dotarea și întreținerea locuinței.

bns.md