Până în 2030, bugetul Armatei trebuie să constituie 1% din produsul intern brut (PIB). Cel puțin acestea sunt obiectivele pe care și le propun autoritățile de resort.

Scopul este stipulat în Strategia Apărării Naționale. Printre planurile punctate se număr integrarea în sistemul de securitate european, cooperarea cu UE și Alianța Nord-Atlantică, consolidarea securității cibernetice, combaterea atacurilor hibride, dar și menținerea și extinderea participării Republicii Moldova în misiuni și operații internaționale sub egida ONU, UE, OSCE și NATO.

„Realizarea unui nivel adecvat de funcționare a sistemului național de apărare necesită o abordare nouă, multidimensională, cu o alocare predictibilă și credibilă, pe termen lung, a resurselor pentru apărare, focusate întru asigurarea suficienței defensive minime a statului, cu prioritate pe componenta de bază al Forțelor Armate. Acest deziderat va fi asigurat prin creșterea treptată a bugetului pentru apărarea națională, astfel încât, până în 2030 bugetul de apărare să atingă 1% din Produsul Intern Brut (PIB)”, notează Ministerul Apărării.

Documentul identifică potenţialele ameninţări și estimează riscuri în domeniul apărării, determină obiectivele politicii de apărare, direcţiile de acţiune prioritare, misiunile, cerinţele specifice şi principalele modalităţi pentru asigurarea apărării naţionale, resursele umane, materiale, financiare care urmează să fie asigurate, se arată în nota informativă.

Conform Strategiei, bugetul pentru apărare va fi crescut gradual. În 2022, cifra a constituit 0,39% din PIB, în 2025 indicatorul ar urma să ajungă la 0,65%, în 2026 – 0,75%, în 2027 – 0,85, în 2028 – 0,90%, în 2029 – 0,95%, iar în 2030 – să ajungă la 1%.

PIB-ul Moldovei, în 2022, a fost de peste 14,5 miliarde de dolari.

Site-ul Primul in Moldova oferă dreptul la replică tuturor celor vizați în articol.

realitatea.md