Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează că la data 27 martie 2023 expiră termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2022 de către persoanele  fizice și juridice care practică activitate de întreprinzător, contribuabilii care desfășoară activitate profesională, precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă.

Potrivit SFS, agenţii economici sunt obligaţi să achite impozitul pe venit în rate nu mai târziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal. Declarația poate fi prezentată în mod electronic sau pe suport de hârtie.

Agenţii economici cu întreprinderi micro, mici sau mijlocii pot achita impozitul pe venit calculat, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost plătite dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote părţi, din profitul obţinut în perioadele fiscale 2023–2025 inclusiv.

Întreprinderile agricole și gospodăriile ţărăneşti dispun de dreptul de a achita impozitul în două etape: 1/4 din suma – până la 25 septembrie şi 3/4 din această sumă – până la 25 decembrie ale anului fiscal.

Agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei şi în domeniul sănătăţii, precum și persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente achită impozitul pe venit la buget, în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

Persoanele juridice rezidente, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, persoanele care desfășoară activități profesionale, persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, reprezentanța permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, sunt obligate să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului.

moldpres.md