În ianuarie-martie 2023, volumul lucrărilor de construcții s-a diminuat față de aceeași perioadă a anului 2022 cu 10,9% (în prețuri comparabile), informează Biroul Național de Statistică (BNS). Diminuarea s-a produs ca urmare a descreșterii, pe elemente de structură, a volumului lucrărilor de construcții noi cu 25,6% și a volumului altor lucrări de construcții (demolări, amenajarea terenurilor până la construcții etc.) cu 10,1%.

În același timp, volumul lucrărilor de reparații capitale a crescut, în perioada analizată, cu 35,9% și volumul lucrărilor de întreținere și reparații curente a înregistrat o creștere de 0,5% față de ianuarie-martie 2022.

Pe obiecte de construcții, în ianuarie-martie 2023, față de aceeași perioadă a anului 2022, s-au înregistrat diminuări (în prețuri comparabile) ale volumului lucrărilor de construcții executate la clădirile rezidențiale (-34,3%) și clădirile nerezidențiale (-5,1%). Totodată, volumul lucrărilor de construcții executate la construcțiile inginerești, în perioada analizată, a crescut cu 12,6% față de perioada corespunzătoare a anului 2022.

statistica.gov.md