Judecătoarea Domnica Manole a obținut câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în cazul care viza demiterea sa din sistem, în anul 2018. CEDO a constatat astăzi, în unanimitate, că a avut loc violarea Articolului 10, libertatea de exprimare.

Cauza vizează eliberarea Domnicăi Manole din funcția de judecător „pentru comunicarea presei a motivelor opiniei sale disidente pînă la publicarea textului integral a deciziei emise de către Curtea de Apel”.

Curtea a specificat că obligația de discreție impunea de a nu a face publice motivele deciziei până la comunicarea acestor motive publicului. Totuși, ea reiterează că garanțiile procedurale și natura și severitatea sancțiunii aplicate sunt criteriile ce trebuie examinate la evaluarea proporționalității ingerinței la exercitarea libertății de exprimare garantate de Articolul 10 din Convenție. În rezultat, Curtea a acordat reclamantului suma de 4.500 de euro cu titlu de prejudiciu moral și 5.000 de euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

noi.md

Site-ul Primul in Moldova oferă dreptul la replică tuturor celor vizați în articol.