Comisia Electorală Centrală a prezentat date actualizate cu privire la numărul alegătorilor înscriși în Registrul de stat. Astfel, numărul total de alegători înscriși în Registrul de stat al alegătorilor constituie 3 298 545.

2 766 170 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II.

Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (262 006 de persoane) și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova (270 369 persoane).

noi.md