În Republica Moldova, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-martie 2023, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 2032,1 milioane lei, constituind 94,8% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2022.

Despre acest lucru a anunțat Biroul Național de Statistică (BNS), menționând că micșorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei în sectorul zootehnic cu 4,9%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.

Conform statisticii oficiale, producția (creşterea) animalelor (în greutate vie) în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2023 față de perioada respectivă a anului precedent a scăzut cu 7,5% fiind cauzată de micșorarea volumului producţiei atât în întreprinderile agricole (cu 8,6%), cât și în gospodăriile populației (cu 5,1%).

Potrivit BNS, în pofida faptului că în întreprinderile agricole producţia de lapte a crescut cu 15,9%, producţia de lapte în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 7,2% în rezultatul micşorării producţiei în gospodăriile populației cu 10,9%. Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a majorat cu 5,7% datorită creșterii producţiei în întreprinderile agricole cu 9,1%. În gospodăriile populației producția de ouă a scăzut nesemnificativ – cu 0,7%.

noi.md